TittelTvangsinnleggelser i akuttpsykiatriske institusjoner (En sammelikning mellom Hedmark fylke og Ullevål sektor i Oslo)
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse1997
ForfattereBrabrand, J, Friis, S
JournalTidsskrift for den norske lægeforening
Volum117
Pagination1737-9
Type of ArticleTrykt
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no