TittelTvangsinnleggelser i psykiatrien
PublikasjonstypeAnnet
År for utgivelse1997
ForfattereRobak, OH
MagazineTidsskrift for den norske lægeforening
Volum117
Issue Number12
Pagination1736-7
Type of ArticleTrykt
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no