TittelPolar day and polar night: month of year and time of day and the use of physical and pharmacological restraint in a north Norwegian university psychiatric hospital
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse1996
ForfattereWynn, R
JournalArctic medical research
Volum55
Type of ArticleTrykket
ISBN Nummer0782-226X (Print)0782-226x
URLhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9115543 (abstract)
Short TitleArctic medical research
EtikettTvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no