TittelInvoluntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors' experiences of being pressured
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2014
ForfattereRotvold, K, Wynn, R
JournalNordic Journal of Psychiatry
Pagination1-7
ISBN Nummer0803-9488
URLhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536143
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no