TittelTvungent psykisk helsevern i Norge
PublikasjonstypeNorske doktorgrader
År for utgivelse1986
ForfattereHøyer, G
UniversityUniversitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsmedisin
ByTromsø
ISBN Nummer82-90262-13-2
EtikettEtikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no