TittelPasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse - En kvalitativ undersøkelse av pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse til tvungent psykisk helsevern.
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2014
ForfattereSandholm, K
InstitusjonHøgskolen i Oslo og Akershus, Masterstudium i psykisk helsearbeid
URLhttp://hdl.handle.net/10642/2226
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no