Tittel«Stor sannsynlighet» - En tolking og vurdering av det eksplisitte beviskravet «stor sannsynlighet» som kommer til uttrykk i vilkårene for å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernloven § 3-3 nummer 3 bokstav a.
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2015
ForfattereGrini, M
InstitusjonUniversitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
URLhttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-48645
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no