TittelDomstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2015
ForfattereSteenfeldt-Foss, HH
ByUniversitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
URLhttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-48686
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no