TittelPerceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2016
ForfattereOpsal, A, Kristensen, Ø, Vederhus, J-K, Clausen, T
JournalBMC Health Services Research 2016
Volum16:656
NøkkelordOpplevd tvang, Tvangsinnleggelse
URLhttps://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-016-1906-4
DOI10.1186/s12913-016-1906-4
EtikettTvangsinnleggelse, Opplevd Tvang

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no