TittelMental distress following inpatient substance use treatment, modified by substance use; comparing voluntary and compulsory admissions
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2017
ForfatterePasareanu, AR, Vederhus, J-K, Opsal, A, Kristensen, Ø, Clausen, T
JournalBMC Health Services Research 2017
Volum17:5
NøkkelordTvangsinnleggelse
URLhttp://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-016-1936-y
DOI10.1186/s12913-016-1936-y
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no