TittelWhen coercion moves into your home. A study of outpatient commitment in Northern Norway
PublikasjonstypeNorske doktorgrader
År for utgivelse2016
ForfattereRiley, H
Academic DepartmentHelsevitenskapelig fakultet
DegreePhD
Date Published08.12.2016
UniversityUniversitetet i Tromsø
ByTromsø, Norge
URLhttp://hdl.handle.net/10037/10051
EtikettTUD

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no