TittelExperiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff - A qualitative study
PublikasjonstypeNorske doktorgrader
År for utgivelse2016
ForfattereStensrud, B
Academic DepartmentHelsevitenskapelig fakultet
DegreePhD i helsevitenskap
Date Published27.10.2016
UniversityUniversitetet i Tromsø
ByTromsø, Norge
Thesis TypeDoktorgradsavhandling
URLhttp://hdl.handle.net/10037/9877
EtikettTUD, Erfaringsbaserte

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no