TittelRettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern
PublikasjonstypeNorske doktorgrader
År for utgivelse2017
ForfattereStorvik, M
DegreePhD i rettvitenskap
UniversityUniversitetet i Tromsø
ByTromsø, Norge
EtikettEtikk, Juss

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no