TittelAdgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2017
ForfattereKjærvik, T
Series TitleDet juridiske fakultet
InstitusjonUniversitet i Oslo
Type of WorkMaster Thesis
URLhttps://www.duo.uio.no/handle/10852/56692
EtikettTvangsbehandling, Tvangsinnleggelse, Tvangsmidler, Juss

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no