TittelEn narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2016
ForfattereLegernes, E
Series TitleDet samfunnsvitenskapelige fakultet
InstitusjonUniversitet i Oslo
Type of WorkMaster Thesis
URLhttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-56795
EtikettErfaringsbaserte

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no