TittelTvungent Psykisk Helsevern. Rettssikkerhet og menneskerettigheter ved bruk av tvang i det psykisk helsevern
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2014
ForfattereMa, FJun
Series TitleDet juridiske fakultet
InstitusjonUniversitet i Oslo
Type of WorkMaster Thesis
URLhttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-47194

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no