TittelMin stemme ble ikke hørt. Opplevelse av krenkelser hos pasienter i psykisk helsevern og følger for deres identitet - en kvalitativ undersøkelse.
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2015
ForfattereStangstuen, HT
Series TitleDet samfunnsvitenskapelige fakultet
InstitusjonUniversitet i Oslo
Type of WorkMaster Thesis
URLhttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-53522

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no