TittelDom på overføring til tvungent psykisk helsevern: Særreaksjon for strafferettslig utilregnelige lovbrytere.
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2007
ForfattereSørensen, N
Series TitleDet juridiske fakultet
InstitusjonUniversitet i Oslo
Type of WorkMaster Thesis
URLhttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-17483

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no