TittelForsvarlig helsehjelp i tvungent psykisk helsevern
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2016
ForfattereVedum, H
Series TitleDet juridiske fakultet
InstitusjonUniversitet i Oslo
Type of WorkMaster Thesis

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no