TittelVoluntary or involuntary acute psychiatric hospitalization in Norway: A 24 h follow up study
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2017
ForfattereHustoft, K, Larsen, TK, Brønnick, K, Joa, I, Johannessen, JO, Ruud, T
JournalInternational Journal of Law and Psychiatry
Volum56
UtgaveJanuary-February 2018
Pagination27-34
Date Published11/2017
URLhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160252716303016
DOI10.1016/j.ijlp.2017.10.011
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no