TittelIn defence of a humanistic approach to mental health care: recovery processes investigated with the help of clients; narratives on turning points and processes of gradual change
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2011
ForfattereKogstad, RE, Ekeland, T-J, Hummelvoll, JKaare
JournalJournal of psychiatric and mental health nursingJournal of psychiatric and mental health nursing
Volum18
DOI10.1111/j.1365-2850.2011.01695.x
EtikettAnnet

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no