TittelOpplevd krenkelse i innleggelsessituasjonen til akuttpsykiatrisk avdeling og assosiasjoner til negative hendelser samt kjønnsforskjeller (norsk utgave)
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2015
ForfattereSvindseth, MF
JournalNordic Journal of Nursing Research
Volum35
DOI10.1177/0107408315580507
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no