TittelA qualitative exploration of how health care workers in an inpatient setting in Norway experience working with patients who self-injure
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2012
ForfattereMattson, ÅL, Binder, P-E
JournalNordic Psychology
DOI10.1080/19012276.2012.768034
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no