TittelClinical differences between immigrants voluntarily and involuntarily admitted to acute psychiatric units: a 3‐year prospective study
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2011
ForfattereIversen, VCabral, Berg, JE, Småvik, R, Vaaler, AEinar
JournalJournal of Psychiatric and Mental Health NursingJournal of psychiatric and mental health nursing
Volum18
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no