TittelHow involuntary admission might have been avoided: An interview study of referring general practitioners
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2017
ForfattereRøtvold, K, Wynn, R
JournalEuropean Psychiatry
Volum41
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no