TittelAttitudes to coercion among health-care workers and the general public in Norway
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2007
ForfattereWynn, R, Myklebust, L-H, Bratlid, T
JournalJournal of Psychiatric Intensive Care
Volum2
ISBN Nummer1742-6464
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no