TittelNon-adherence to antipsychotic medication, relapse and rehospitalisation in recent-onset schizophrenia
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2008
ForfattereMorken, G, Widen, JH, Grawe, RW
JournalBMC Psychiatry
Volum8
EtikettTvangsinnleggelse, Tvangsmedisinering

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no