TittelHow mental health service systems are organized may affect the rate of acute admissions to specialized care: Report from a natural experiment involving 5338 admissions
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2017
ForfattereMyklebust, LH, Sørgaard, K, Wynn, R
JournalSAGE Open Medicine
Volum5
DOI10.1177/2050312117724311
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no