TittelEvaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 – 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter
PublikasjonstypeOffentlige dokumenter
År for utgivelse2009
UtgiverNorges forskningsråd
URLhttps://bit.ly/2Ke40Jp
EtikettAnnet

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no