TittelPatients' experience of Coercion in Mental Health Care
PublikasjonstypeNorske doktorgrader
År for utgivelse2018
ForfattereNyttingnes, O
ISBN Nummer9788283772289
EtikettTvangsinnleggelse, Erfaringsbaserte

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no