TittelRestraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study
PublikasjonstypeNorske doktorgrader
År for utgivelse2018
ForfattereSvendsen, EJ
UniversityUniversitetet i Oslo
ISBN Nummer978-82-8377-204-3
EtikettTvangsbehandling, Tvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no