TittelUse of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway
PublikasjonstypeNorske doktorgrader
År for utgivelse2018
ForfattereFurre, A
UniversityUniversitetet i Oslo
ISBN Nummer9788283771886
EtikettTvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no