TittelUtforsket pasienters opplevelse av tvang
PublikasjonstypeFagartikler (ikke fagfellevurdert)
År for utgivelse2019
ForfattereMantila, HChristine, Johnson, T, Nyttingnes, O, Hammer, J
NøkkelordAkutt psykisk helsevern, Erfaringskunnskap, Experience Coercion Scale, Opplevd tvang
Sammendrag

I 2018 gjennomførte vi et prosjekt ved Blakstad sykehus hvor vi intervjuet pasienter om deres opplevelser av tvang i akutt psykisk helsevern. I samtalene kom det frem informasjon som er klinisk nyttig og kan brukes i forbedringsarbeid. Deltakerne ga i tillegg uttrykk for at samtalene gjorde at de følte seg sett og tatt på alvor.

URLhttps://static.sykepleien.no/sites/default/files/pdf-export/pdf-export-78900.pdf?c=1570608629
DOI10.4220/Sykepleiens.2019.78900
EtikettTvangsbehandling, Tvangsinnleggelse, Tvangsmidler, Erfaringsbaserte

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no