TittelForebygging i akuttpsykiatrien
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2019
ForfattereBleikelia, EMarie, Haugen, CHagen, Svingen, NMadelene B, Ulvestad, I
InstitusjonNTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap Gjøvik, bachelor i sykepleie
ByGjøvik
Type of WorkBachelor Thesis
NøkkelordMekaniske tvangsmidler
Sammendrag

Bakgrunn: Å redusere bruken av tvang i psykiatrien har lenge vært et helsepolitisk mål.

 

Det har blitt gjennomført store prosjekter med mangel på markante positive resultater. Utøving av mekanisk tvang kan være etisk utfordrende for sykepleiere og hindrer pasientens autonomi.

 

Hensikt: Hensikten med denne studien er å undersøke hvilke tiltak som kan være forebyggende mot bruken av mekaniske tvangsmidler.

 

Metode: Litteraturstudie er brukt som metode. Den bygger på fag- og forskningsbasert kunnskap. Det er foretatt systematisk litteratursøk i ulike databaser, hvor kvalitativ og kvantitativ forskning er benyttet.

 

Resultat: Det synliggjøres ulike faktorer som kan bidra til å forebygge bruken av mekaniske tvangsmidler. Resultatene fremstilles under fem kategorier: kunnskap, brukermedvirkning, relasjon og kommunikasjon, miljøterapi og risikofaktorer. Det er likevel nødvendig med ytterligere forskning på dette temaet.

 

Konklusjon: Litteraturstudien konkluderer med ulike tiltak som kan bidra til å forebygge bruken av mekaniske tvangsmidler. Det omhandler økt utdanning og kunnskap, samt fremme pasientens brukermedvirkning. Andre tiltak var god relasjon og kommunikasjon, miljøterapi, kartlegging og identifisering av risikofaktorer.

URLhttp://hdl.handle.net/11250/2613387
EtikettTvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no