TittelHva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2018
ForfattereJohnsen, LPernille B
Date Published12/2018
InstitusjonUniversitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
ByBergen
Nøkkelordjuss, Psykisk helsevernloven, Samtykkekompetanse
Sammendrag

I denne oppgaven vil jeg ta utgangspunkt i psykisk helsevernloven § 3-3, som inneholder vilkårene for vedtak om tvungent psykisk helsevern. Det skal gjøres rede for det nye vilkåret i bestemmelsen og hvilken reell betydning endingen har. Lovgivers intensjon fremgår av Prop. 147 L Endringer i psykisk helsevernloven mv. Hovedformålet med endringen var å styrke pasientens rett til å ta beslutninger som får konsekvenser for egen helse . Departementet antok at lovendringen ville få særlig betydning for pasienter som er underlagt langvarig tvangsmedisinering , og mente at endringen ville innebære en sterkere rettsliggjøring av vilkårene , som kan lette overprøvingen. Jeg vil i oppgaven foreta en analyse av hvordan psykisk helsevernloven § 3-3 skal vurderes etter lovendringen. Jeg vil også gjøre en vurdering av om endringen i bestemmelsen er egnet til å oppnå en reell endring for pasientene, og om lovgivers intensjoner vil oppnås i praksis.

URLhttp://dspace.uib.no/bitstream/handle/1956/19065/80_JUS399_H18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
EtikettEtikk, Juss

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no