TittelÅ forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2019
ForfattereLarsen, R
InstitusjonVID vitenskapelige høgskole
ByOslo
Type of WorkBachelor Thesis
Nøkkelordforebygge, Psykisk helsevern, Tvangsmidler
Sammendrag

Bakgrunn: Det er et uttalt mål å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å finne ut hvordan sykepleiere kan bidra til å forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern. Metode: Denne oppgaven er en litterær oppgave med kvalitativt orientert metode. Det er blitt benyttet lærebøker, fagbøker, lovparagrafer og forskningsartikler i forbindelse med oppgaven. Forskningen blir vurdert i lys av Travelbees teoretiske perspektiver. Resultat: Forskningen fremhever kommunikasjon og relasjonsarbeid, deeskalering og debrifing som virkemidler sykepleier kan benytte seg av for å forebygge bruk av tvangsmidler. Konklusjon: Å se hele mennesket, likeverdig kommunikasjon og deeskalering er tiltak som sykepleier bør trene opp og ta initiativ til å benytte for å styrke relasjon og forebygge bruk av tvangsmidler. Debrifing kan benyttes i etterkant av situasjoner for å reparere relasjonen og forebygge videre bruk av tvangsmidler.

URLhttps://vid.brage.unit.no/vid-xmlui/bitstream/handle/11250/2612868/Bacheloroppgave%20-%202019%20v%C3%A5r%20-%20Larsen,%20Reidar.pdf?sequence=1
EtikettTvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no