TittelHva er skjerming? Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern
PublikasjonstypeReport
År for utgivelse2019
ForfattereRuud, T, Rognaldsen, M, Haugom, EWoldsengen, Hynnekleiv, T
InstitusjonAkuttnettverket.no
TypeKonsensus Report
NøkkelordInnhold, Måling, Skjerming
Sammendrag

Resultatene fra «skjermingsprosjektet» presenteres herved for både dem som har deltatt i prosjektet, for andre i Akuttnettverket, og for andre som er interessert i hva som skjer under skjerming og i hvordan skjerming kan brukes optimalt. Arbeidet med prosjektet har vært omfattende og ble mer tidkrevende og langvarig enn vi hadde forutsett under planleggingen. Dette skyldes delvis at utprøvingen av måleverktøyet ble krevende med flere runder for å få samlet inn nok data og analysert disse. Det skyldes også delvis endring i arbeidssituasjon for medlemmene i prosjektgruppa og at andre oppgaver måtte prioriteres. Dette gjelder særlig prosjektleder. Det er mange personer som har bidratt i ulike faser. Vi takker dere som i første fase skrev de fyldige beskrivelsene av skjermingsforløp som la grunnlaget for identifisering av elementer i skjerming. Vi takker dere som i to Delphi-runder gjorde vurderinger av operasjonaliserte elementer for å oppnå konsensus om elementene i skjerming. Vi takker dere som i en eller flere runder av utprøvingen av skjema brukte tid på å skåre skjerminger der dere arbeidet. Vi takker dere i referansegruppa som deltok i drøftinger i faser der det var viktig med flere perspektiver i de beslutninger som skulle tas, og dere i FOU-avdeling psykisk helsevern ved Ahus som bidro med mye merkantil og annen praktisk hjelp i ulike faser av prosjektet. Denne dugnaden har vært viktig både for å komme fram til resultatet som vi hadde som mål: Et kunnskapsbasert og pålitelig måleskjema for skjerming. Men dugnaden har også vært viktig fordi resultatet bygger på praksis, erfaringer og vurderinger gjort av et bredt sammensatt utvalg av døgnavdelinger innen psykisk helsevern for voksne.

URLhttps://www.akuttnettverket.no/file/rapportmaaleskjemaomskjerming2019medvedlegg.pdf
EtikettTvangsmidler, Skjerming

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no