TittelHvilke organisatoriske trekk er forbundet med redusert risiko for bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helsevernet
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2018
ForfattereSimensen, NChristine
Date Published06/2018
InstitusjonUniversitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet
ByBergen
NøkkelordMekaniske tvangsmidler, Psykisk helsevern
Sammendrag

Gjennom årene har det vært fokus på overdreven bruk av tvangsmidler i det psykiske helsevernet. Denne praksisen utfordrer menneskerettighetene, og helsepolitiske mål er å redusere denne praksisen. Denne litteraturgjennomgangen har til hensikt å undersøke hvilke organisatoriske trekk som kan bidra til redusert bruk av mekaniske tvangsmidler. Ti studier ble inkludert. Studiene ser på organisatoriske trekk og mekaniske tvangsmidler, eller organisatoriske trekk og «seclusion» og «restraint». Flere organisatoriske faktorer ble identifisert. De mest studerte trekkene for å redusere bruk av tvangsmidler er, lederskapets betydning for implementering av programmer, kultur, arbeidsmiljø, bemanning, utdanningsnivå og opplæring. Lokalbaserte tiltak med sterkt lederskap som har fokus på å reduser bruk av tvangsmidler fører til slik reduksjon. Det framkommer likevel ingen «best practice» og «guidlines». Videre forskning på faktorer i avdelingene som bidrar til å forstå hvorfor aggresjon oppstår og hvordan aggresjon kan forebygges bør prioriteres.

URLhttp://hdl.handle.net/1956/17776
EtikettTvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no