TittelHvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2018
ForfattereJoakimsen, KVoll, Kristiansen, IJulie
Series TitleMasteroppgave/UIS-HV/2018
Date Published05/2018
InstitusjonUniversity of Stavanger
ByStavanger
Nøkkelordaggresjon, Akutt, forebygge, innlagt, tvang
Sammendrag

Hensikten med denne oppgaven har vært å sette fokus på hvilke forebyggende tiltak en

sykepleier kan iverksett for å unngå bruk av tvangsbruk hos en aggressiv pasient. Gjennom en litteraturstudie er det søkt oversikt og innsikt i hva forskning sier om hvilke tiltak som fungerer for å roe ned en aggressiv pasient. Problemstillingen er følgende:

Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er akutt innlagt ved psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang?

Det teoretiske rammeverket har vært Thorgaard, Haga, and Psykiatrisk opplysning (2006) relasjonsverktøy og teori rundt avmakt. Metoden har vært en kvalitativ innholdsanalyse med en systematisk oversiktsartikkel.

Studien har vist at på tross av ulike kulturer og land er det flere fellestrekk ved de tiltak som sykepleierne iverksetter for å unngå bruk av tvang. Blant annet å fokusere på pasientens mestringsstrategier og personalets holdninger og ferdigheter.

URLhttp://hdl.handle.net/11250/2570428
EtikettTvangsmidler, Tvangsinnleggelse, Tvangsbehandling

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no