TittelKlagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen
PublikasjonstypeBøker, bokkapitler
År for utgivelse2020
ForfattereSyse, A
Volum1
Number of Pages700
UtgiverFagbokforlaget
ByOslo
ISBN Nummer9788245033007
NøkkelordKlage, Klagebehandling, Omsorgstvang, Velferdslovgivning
Sammendrag

Fagfellevurdert kapittel i "Uten sammenligning
Festskrift til Eivind Smith 70 år" -- En empiriskbasert vurdering av
kontrollkommisjoner, fylkesmenn og fylkesnemnder ved behandling av klagesaker

URLhttps://www.fagbokforlaget.no/Uten-sammenligning/I9788245033007
EtikettEtikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no