TittelTvangsmidler i norsk psykiatri ca. 1900–1950
PublikasjonstypeNorske doktorgrader
År for utgivelse2020
ForfattereRabben, MBrekke, Thomassen, Ø
Date Published02/2020
UniversityNTNU, Institutt for moderne samfunnshistorie
ByTrondheim
Thesis TypeDoctor Thesis
ISBN Nummerissn.1504-2944-2020-02-05
Nøkkelordpsykiatrihistorie, Reitgjerdet, sikkerhetspsykiatri, tvang
Sammendrag

Artikkelen gjør en historisk analyse av institusjonspsykiatriens etiske og faglige vurderinger og praksiser vedrørende tvangsmiddelbruk i perioden 1900–1950. Artikkelen studerer den faglige debatten om tvang slik den har fremstått i læreverk i sinnssykepleie og den psykiatrifaglige debatten i perioden samt konkret praksis ved Reitgjerdet asyl fra åpningen i 1923. Reitgjerdet var en spesialinstitusjon for kriminelle og særlig vanskelige mannlige pasienter, men endte også opp med å ta imot og behandle pasienter som ikke tilfredsstilte de særskilte inntakskriteriene. Reitgjerdet hadde derfor en del spesielle utfordringer, men samtidig mange fellestrekk med landets regulære psykiatriske institusjoner.

Artikkelens hovedpoeng er at den norske psykiatriske profesjonen ved starten av perioden knyttet den vitenskapelige psykiatriens opprinnelse til opplysningstidens humanisering av sinnssykebehandlingen og et mål om total avskaffelse av mekanisk tvang. Isolasjon og kjemiske tvangsmidler ble regnet som de mest humane alternativene. Fra 1940-tallet var imidlertid mekaniske tvangsmidler foretrukket, og artikkelen diskuterer årsaker til endringene.

URLhttps://www.idunn.no/ht/2020/02/tvangsmidler_i_norsk_psykiatri_ca_19001950
DOI10.18261
Etiketttvangsinnleggelse, tvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no