TittelHva styrer bruk av tvang?
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2020
ForfattereLindefjeld, RMEW
Date Published09/2020
InstitusjonUiO, Helseledelse og helseøkonomi
ByOslo
Type of WorkMaster Thesis
Other NumbersURN:NBN:no-83039
NøkkelordForklare, forstå, spiseforstyrrelse, tvang, Tvangsmidler
Sammendrag

Min hovedmotivasjon for å skrive denne oppgaven er å rette et søkelys mot bruk av tvang innen psykisk helsevern, undersøke om tvangsbruken har økt de siste årene, og forsøke å gi noen forklaringer på hvilke faktorer som styrer bruk av tvang. Myndighetene har de seneste år nedlagt en betydelig innsats for å redusere bruk av tvang. Observasjoner gjort på eget arbeidssted tyder imidlertid på at dette ikke har skjedd, og at den kanskje har økt. I denne oppgaven har jeg forsøkt å se nærmere om disse observasjonene stemmer, og i så fall hvordan økningen kan forklares. I dette arbeidet har jeg gått gjennom litteraturstudier både på nasjonalt og internasjonalt nivå, for å se om det har vært en generell tendens til økning av bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge og øvrige land. I tillegg til litteratursøk har jeg brukt data fra den institusjonen jeg jobber som spesialist og leder. Alle tvangsdata fra pasientene innlagt på institusjonen de siste 10 årene har blitt analysert for å finne ut om observasjonen om at bruk av tvang har økt, stemmer. Konklusjonen er at tvangsbruken ser ut til å ha økt. I de siste kapitlene har jeg forsøkt å gi noen forklaringer på trenden som har blitt funnet. Kategoriseringen av disse ulike forklaringer har blitt funnet i litteraturen, og har blitt vurdert hvorvidt og eventuelt på hvilke måter, de kan være relevante for å forklare utviklingen på egen institusjon. Til slutt har jeg trukket frem en forklaring som jeg tenker er særlig interessant, ikke minst på grunn av det rommet for faglig skjønn som finnes i psykisk helsevern. Denne oppgaven vil forhåpentlig bidra til en bedre forståelse av ulike faktorer som styrer bruk av tvunget psykisk helsevern, og kan derfor bidra med å øke generell kunnskap om bruk av tvunget psykisk helsevern.

URLhttp://hdl.handle.net/10852/79937
Etiketttvangsmidler
Fulltekst

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no