TittelKriterier for tvangsinnleggelse – endringer fra 1848 til i dag
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2020
ForfattereØvregard, MTDS, Lie, AK
JournalTidsskrift for Den Norske Laegeforening
Utgave5
Date Published03/2020
Nøkkelordhistorisk, kriterier, Tvangsinnleggelse
Sammendrag

BAKGRUNN

Tvang og tvangsinnleggelse i psykiatrien har de siste årene blitt gjenstand for stor debatt. Sommeren 2019 kom det forslag til en ny lov, tvangsbegrensningsloven, som skal samle all lovgivning om tvang under én lov. Blir loven vedtatt, vil det bli et likt rammeverk for bruk av tvang både i somatikken og i psykiatrien. På bakgrunn av dette ønsket vi å undersøke hvordan tvangsinnleggelse har blitt problematisert, debattert og lovfestet tidligere.

MATERIALE OG METODE

Vi har sett på de tre sentrale lovene (og forarbeidene til disse) som er vedtatt innen psykisk helsevern i Norge. Særskilt har vi tatt for oss kriteriene for tvangsinnleggelse, som vi har prøvd å forstå i lys av sin samtid.

RESULTATER OG FORTOLKNING

Selve tvangslovgivningen beholdt mange grunnleggende trekk fra 1848 via 1961 til 1999, selv om holdningene til tvang endret seg. Lovendringen fra 2017 viser imidlertid en betydelig endring i synet på tvang i psykisk helsevern. Hvis tvangsbegrensningsloven blir vedtatt, vil tvungent psykisk helsevern ikke lenger reguleres i et separat lovverk.

URLhttps://tidsskriftet.no/2020/03/medisinsk-historie/kriterier-tvangsinnleggelse-endringer-fra-1848-til-i-dag
DOI10.4045
Etiketttvangsinnleggelse
Fulltekst

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no