TittelParadokser og ulikheter i norsk helsevesen
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2020
ForfattereFørde, R, Hovland, IS, Syse, A, Dunlop, O
JournalTidsskrift for Den Norske Laegeforening
Utgave14
Date Published10/2020
Nøkkelordjuridisk, lov, lovverk, tvang, ulikhet
Sammendrag

Ulike pasientgrupper, alle med livstruende lidelser og selvskadende adferd, blir behandlet ulikt, selv om de har lik alder og nokså lik prognose.

Denne artikkelen springer ut fra drøftinger i klinisk etikk-komitéer (KEK) rundt pasienter som blir intensivbehandlet med omfattende ressursbruk, inkludert bruk av tvang. Etter et slikt drøftingsmøte har involverte klinikere uttrykt undring over hvordan ulike pasientgrupper blir behandlet ulikt. I det følgende vil vi bruke konstruerte sykehistorier sammensatt av mange ulike pasienter for å illustrere noen paradokser.

URLhttps://tidsskriftet.no/2020/09/kronikk/paradokser-og-ulikheter-i-norsk-helsevesen
DOI10.4045
Etiketttvangsinnleggelse, tvangsmidler, etikk
Fulltekst

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no