TittelPsykiatriambulanse Oslo 2020-en prosjektbeskrivelse
PublikasjonstypeAndre vitenskapelige arbeider
År for utgivelse2019
ForfattereJohansen, TE, Helliesen, KH
Date Published05/2019
Library/ArchiveOslo Met, Bachelor paramedic
ByOslo
Type of WorkBachelor Thesis
NøkkelordPsykiatriambulanse, reduksjon, tvang
Sammendrag

Mål.

Denne prosjektbeskrivelsen beskriver en fremgangsmåte for å kartlegge bruken av psykiatriambulanse og om dette vil reduserer tvangsbruk overfor akuttpsykiatriske pasienter prehospitalt i Oslo.

Forskningsdesign og metode.

I dette prosjektet skal en psykiatriambulanse med utgangspunkt i PAM modellen fra Stockholm settes i drift i Oslo i 6 måneder. Det skal gjennomføres en kvalitativ studie hvor en skal ha semistrukturerte dybdeintervjuer av 15 ansatte på psykiatriambulansen. Det skal kartlegges om denne psykiatriambulansemodellen kan redusere tvangsbruk.

Forankring.

Dette prosjektet kan være med på å utvikle prehospital psykiatribehandling både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet har til hensikt å øke pasientmedvirkningen og redusere bruken av tvang i møte med akuttpsykiatriske pasienter.

URLhttps://fagarkivet-hioa.archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/20.500.12199/3037/PARA3900%20knr%2028%2058.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Etiketttvangsinnleggelse, tvangsmidler
Fulltekst

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no