TittelHvordan kan sykepleier kommunisere med psykotiske pasienter for å forebygge bruken av mekaniske tvangsmiddel på akutt psykiatrisk sengepost?
PublikasjonstypeAndre vitenskapelige arbeider
År for utgivelse2020
ForfattereVatne, J
Date Published08/2020
Library/ArchiveVID vitenskapelige høgskole, Bachelor i sykepleie - Diakonhjemmet
ByOslo
Type of WorkBachelor Thesis
NøkkelordMekaniske tvangsmidler, Sykepleier-pasient-relasjon
Sammendrag

Problemstilling:

“Hvordan kan sykepleier kommunisere med psykotiske pasienter for å forebygge bruken av mekaniske tvangsmiddel på akutt psykiatrisk sengepost?”

 

Metode:

Systematisk litteraturstudie som tar utgangspunkt i allerede eksisterende forskning og aktuell litteratur.

 

Funn:

Forskningen peker på flere tiltak for hvordan sykepleier kan forebygge bruken av mekaniske tvangsmidler. Gjennomgående er viktigheten av god kommunikasjon, forebygge eskalering og sykepleierens kunnskap og selvtillit i møte med utagerende pasienter.

 

Drøfting:

Drøftingen er basert på funnene fra forskningen og valgt litteratur. Det blir drøftet om temaer knyttet til sykepleierens kommunikasjon, tiltak for å forebygge bruken av tvangsmiddel og brukernes erfaring.

 

Konklusjon:

Valgt teori og forskning viser at det vil være mulig for sykepleier å bruke kommunikasjon for å forebygge bruken av mekaniske tvangsmidler på akutt psykiatrisk sengepost. Trening på forebyggende teknikker og kjennskap til ulike tiltak vil ha innvirkning. Brukernes erfaringer og forslag er viktig i arbeidet mot å forebygge bruken av tvangsmidler

URLhttps://hdl.handle.net/11250/2673862
Etiketttvangsmidler
Fulltekst

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no