TittelMedbestemmelse ved alvorlig psykisk sykdom
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2020
ForfattereFjukstad, KK
JournalMichaeljournal.no
Volum17
Start Page111
Utgave24
Pagination111-125
Type of ArticleOversiktsartikkel
NøkkelordMedbestemmelse, Psykisk helsevernloven, Samtykkekompetanse
Sammendrag

Bruk av tvang ved behandling av psykiske lidelser skaper stadig samfunnsdebatt. Diskusjonen er igjen aktuell etter at tvangslovutvalget la fram sitt lovforslag i 2019. Synet på bruk av tvang varierer blant pasienter, pårørende og helsepersonell. Det er krevende å orientere seg på dette feltet hvor etikk, jus og medisin går hånd i hånd. Jeg gir i denne artikkelen en oversikt over bruk av tvang etter § 3 i psykisk helsevernloven og hvordan dette oppleves for dem som står i dette til daglig.

URLhttps://www.michaeljournal.no/asset/pdf/1000/supplements/michaelsupplement-24/111-126.pdf
Etikettetikk
Fulltekst

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no