TittelRammene for helsepersonelloven § 7. Rammene for behandling av pasienter som ikke samtykker, og/eller motsetter seg helsehjelp med hjemmel i helsepersonelloven §7
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2019
ForfattereHanssen, O
Date Published05/2019
InstitusjonUiT, juridisk fakultet
ByTromsø
Type of WorkMaster Thesis
NøkkelordHelsepersonelloven §7, nødrett, plikt, øyeblikkelig-hjelp
Sammendrag

Oppgaven gir en analyse av rammene for behandling av pasienter som ikke samtykker, og/eller motsetter seg helsehjelp med hjemmel i helsepersonelloven § 7. Det redegjøres for forholdet til tilstøtende regelverk, hvilke skranker som følger av Grunnloven, EMK og Biomedisinkonvensjonen.

URLhttps://hdl.handle.net/10037/18200
Etikettetikk
Fulltekst

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no