TittelBruker spør bruker om opplevelser med tvangsvedtak i psykisk helsevern
PublikasjonstypeFagartikler (ikke fagfellevurdert)
År for utgivelse2020
ForfattereBjøntegård, KSunniva, Berge, T, Ekern, P, Osnes, K, Vedlog, AHelene
NøkkelordBruker, Opplevd tvang, Tvangsvedtak
Sammendrag

I bruker-spør-bruker-undersøkelser er brukere av helsetjenester sentrale i utformingen av problemstillinger og innsamling og tolkning av data. Metoden gir personer i marginaliserte situasjoner en mulighet til å få formidlet sine erfaringer og synspunkter. Artikkelen gir eksempler på bruk av metoden fra en studie der de fleste av pasientene som deltok, var tvangsinnlagt på lukket akuttpost.

URLhttps://sykepleien.no/fag/2020/12/bruker-spor-bruker-om-opplevelser-med-tvangsvedtak-i-psykisk-helsevern
DOI10.4220/Sykepleiens.2020.83099
EtikettErfaringsbaserte
Fulltekst

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no