TittelDomstolstilgang for vedtak om tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven. Er rettssikkerheten tilstrekkelig?
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2020
ForfattereSkjerlie, M
Date Published06/2020
InstitusjonUiT, juridisk fakultet
ByTromsø
Type of WorkMaster thesis
Other Numbershttps://hdl.handle.net/10037/19848
NøkkelordPsykisk helsevernloven, rettssikkerhet, Tvangsbehandling, Tvangsmedisinering
Sammendrag

Tema for oppgaven er domstolstilgang ved vedtak om tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven, herunder om rettssikkerheten er tilstrekkelig. Den første september 2017 trådte det i kraft flere endringer i psykisk helsevernloven. Formålet med lovendringen var blant annet å øke rettssikkerheten til pasientene. I oppgaven foretas den en analyse av gjeldene rett og det gjøres rede for om personer som blir utsatt for tvangsmedisinering har tilgang til å overpøve vedtaket hos domstolen. I lys av konklusjonen tas det stilling til om rettsikkerheten til pasientene er tilstrekkelig. I oppgaven gjøres det rede for hva som ligger i retten til en effective remedy etter EMK artikkel 13, utfordringene med fri rettshjelpsordningen og skille mellom formell domstolsdgang og reell domstolstilgang.

URLhttps://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/19848/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Etikettetikk, tvangsbehandling

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no